بدون شک برای شما نیز پیش آمده است که در مجلس و یا جمعی موزیکی را می شنوید و از ان خوشتان می آید و دوست دارید آن موزیک را برروی موبایل خود داشته باشید اما دلیلی برای پرسیدن اینکه این موزیک از کیست را ندارید، ما به شما اپلیکیشن فوق العاده Shazam Encore را پیشنهاد می دهیم که با کمک آن می توانید به آسان ترین و سریع ترین روش نام خواننده موزیک و آلبوم وی را پیش روی خود نمایش نمایید!

وپ کید

 
ادامه مطلب

یافتن خواننده موزیک اندروید + مود + رایگان Shazam

موزیک ,خواننده ,shazam ,پیش ,روش ,آلبوم ,خواننده موزیک ,توانید به ,می توانید ,آن می ,به آسان
مشخصات
آخرین جستجو ها